Babygym


  • Milé, pestré pohybové aktivity pre detičky od 7 mesiacov sprevádzané hudobnými, tanečnými prvkami. Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a upokojujúce časti s motivačnými. Cvičenie ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba.

  • V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe. Cieľom našich hodín je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov, aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.

  • Cieľom našich hodín je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov, aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi.


Cena kurzu: 8 lekcií – 55 eur

BONUS KU KURZU: Ku každému uhradenému kurzu dostanete ako darček 1 voľný vstupy na RODINNÉ PLÁVANIE so saunou (pre celú rodinu) do nášho detského plaveckého centra AQUABABY. Rodinné plávanie sa koná iba počas víkendov a je potrebná rezervácia vopred na 0917/990426

Neúčasť na lekciách: Každá ospravedlnená lekcia sa dá v rámci trvania kurzu nahradiť alebo vymeškané lekcie ako náhradky preniesť do nového (uhradeného) kurzu.

Začiatok kurzov 2019 - 21.januára


PRIHLÁŠKA