Loading......
  •   info@aquababy.sk
  •   0917 990426

Pozývame táborníkov na naše super prázdninové denne tábory

Počas celého tábora budú deťom robiť program kvalifikovaní tréneri s licenciou plávania aj pedagogickým vzdelaním

Denný program


Výučba plávania 2x počas dňa, voľné bazénové hry, saunovanie detí po plávaní, pohybové aktivity v našej telocvični, loptové hry na tenisovom kurte, tvorivé dielničky, pitný režim, desiata, malé výletíky, teplý obed počas dňa, denné odmeny a medaile na záver tábora, pamiatka v podobe krásnych fotiek z pobytu v našom tábore

Počas plaveckých lekcií budú deti rozdelené do jednotlivých skupín podľa veku a predošlých plaveckých zručností. Výučba bude zameraná na osvojenie si bezpečného pohybu vo vodnom prostredí, ponáranie, splývanie, nácvik a zdokonaľovanie plaveckých zručností, osvojovanie si plaveckých spôsobov kraul, prsia a znak

V detskej telocvični sa deti hravou formou zoznámia so základmi gymnastiky, atletiky, pohybových hier, budú zdolávať prekážkové dráhy, zatancujeme si, pohráme sa

V súvislosti s akýmikoľvek otázkami ohľadne tábora prosím kontaktujte hlavnú trénerku : Zuzana - 0917 990 426, info@aquababy.sk

Back To Top